PTSD

Posttraumatisk stresslidelse kan oppstå kort tid etter at en person har opplevd fare for eget eller andres liv eller stor psykisk smerte. En slik påkjenning kalles et traume. Eksempler på traumer er voldtekt, vold, naturkatastrofer, mobbing, krig, trafikkulykke, ran.
 
PTSD er kjennetegnet av flere hovedsymptomer:
- Gjenopplevelse av traumet gjennom indre bilder («flashbacks»), påtrengende tanker eller mareritt. Marerittene går ut oftest over søvnen.
- Vedvarende uro og på-vakt-holdning fordi verden oppleves som farlig og utrygg. "Jeg er på vakt hele tiden. Jeg klarer ikke å slappe av."
- Unngåelse av situasjonen der traumet skjedde, eller av ting som minner om traumet. "Jeg klarer ikke å gå tilbake dit!"
- Konsentrasjonsvansker og problemer med hukommelsen.

Eksempel: Marit ble mishandlet av sin ektemann gjennom lengre tid. Hun er plaget med et «flashbacks» der hun ser x-mannen forsøker å kvele henne. Hun har ofte mareritt om dette og kjenner hun er på vakt hele tiden. Hun får angst dersom hun treffer X-en og unngår derfor å møte han. Traumene har også gjort at hun er blitt mer skeptisk til menn og nære relasjoner til menn.