PTSD

Posttraumatisk stresslidelse kan oppstå kort tid etter at en person har opplevd fare for eget eller andres liv eller stor psykisk smerte. En slik påkjenning kalles et traume. Eksempler på traumer er voldtekt, vold, naturkatastrofer, mobbing, krig, trafikkulykke, ran. Traumet kan være enkeltstående (for eksempel en bilkollisjon) eller det kan være to eller flere traumatiske hendelser (for eksempel vold i nære relasjoner).
 
PTSD er kjennetegnet av flere hovedsymptomer:
- Gjenopplevelse av traumet gjennom indre bilder («flashbacks»), påtrengende tanker eller mareritt. 
- Vedvarende uro / en på-vakt-holdning fordi verden oppleves som farlig og utrygg. "Jeg er på vakt hele tiden. Jeg klarer ikke å slappe av."
- Unngåelse av situasjoner og opplevelser som minner om traumet /-ene. "Jeg klarer ikke å gå tilbake dit det skjedde. Hver gang jeg leser om overgrep blir jeg påminnet det som skjedde."
- Konsentrasjonsvansker og problemer med hukommelsen.

Eksempel: Marit ble mishandlet av en person gjennom lengre tid. Hun er plaget med et «flashbacks» der hun ser personen forsøker å kvele henne. Hun har ofte mareritt om dette og kjenner hun er på vakt hele tiden. Hun får angst dersom hun treffer på personen og unngår derfor å møte vedkommende. Traumene har også gjort at hun er blitt mer skeptisk til slike personer og relasjoner. Hun har også merket at hun ikke husker like godt som før,  og hun har problemer med å konsentrere seg som en bok, en film.

Vitenskapelige undersøkelser gjennom førti år har vist at traumefokusert behandling som TF-CBT og EMDR hjelper mange med PTSD både på kort sikt og lengre sikt. Noen klinikere har vegret seg fra å gi slik behandling til personer som har opplevd med enn 2 traumatiske hendelser. Ny forskning viser at traumefokusert behandling av PTSD hjelper like godt ved multiple traume-hendelser som ved en enkelt traumatisk hendelse (Hoppen et al., 2024). Dette stemmer godt med mine egne kliniske erfaringer ved bruk av EMDR. Når det er flere traumatiske hendelser vil ofte behandlingen ta lengre tid.  

Kilder:
Hoppen, T. H., Meiser-Stedman, R., Kip, A., Birkeland, M. S., & Morina, N. (2024). The efficacy of psychological interventions for adult post-traumatic stress disorder following exposure to single versus multiple traumatic events: a meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet Psychiatry, 11(2), 112–122.