Mobirise

Aslak E Himle

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1980.

Jobbet de første årene ved Familierådgivningskontoret i Rana. Startet ved Rana sykehus i 1983 og har vært der mer eller mindre siden i roller som psykologspesialist, leder, rådgiver, forsker, forskningsleder og sykehusrevysjef (2004).

Jeg ble spesialist i klinisk psykologi i 1986. Har senere utdannet meg innen områder som kognitiv terapi, parterapi, behandling av traumer, ADHD og behandling av stresslidelser.

Jeg er godkjent EMDR-teraput, har 2-årig innføringsseminar fra Institutt for Psykoterapi, har utdannelse i bruk av hypnose. Jeg har også utdanning fra BI innen kunnskapsledelse. Videre har jeg fullført 2-åring veilederutdannet i regi av Norsk Psykologforening. 

Jeg har vært spesielt opptatt av behandling av depresjoner, angst og traumer, problemer knyttet til negativ stress og har forsket på tema som depresjon, selvmord, psykologiske tester, 

Jeg hatt egen praksis i byen siden 90-tallet ved siden av arbeidet på sykehuset og har også jobbet som sakkyndig og fagkyndig meddommer for retten.