Veiledning

Jeg er godkjent veileder gjennom Norsk Psykologforenings 2-årige veilederutdanning og har veiledet både enkeltpersoner og gruppe, samt ulike yrkesgrupper.

Pris for veiledning av psykologer under spesialisering er fra kr 1450,-. Prisen vil være avhengig av hvor mange som veiledes i en og samme time. 
Pris for veiledning av annet helsepersonell fastsettes etter nærmere avtale.