RÅDGIVNING

Rådgivning / coaching er i prisippet det samme om klinisk utredning og behandling, men de aktuelle psykologiske problemene er ofte mindre alvorlige. 

Felles for begge tilbudene er vi har fokus på både problemer og ressurser.