Tilbud til bedrifter

Ansatte kan få psykologiske problemer. Det kan være på grunn av en traumatisk opplevelse, kanskje jobbrelatert. Det kan være på grunn av personlige utfordringer. Det kan også være på grunn av andre belastninger over tid, langvarig stress. Dette tilbudet er beregnet på enkeltpersoner.
Jeg kan også tilby kurs for ansatte om mestring av stress og om psykiske lidelser og avhengighet.
Jeg har tilbyr ikke organisasjonsutvikling.
Pris etter avtale.