Stress
(Se også video nederst)
«Jeg er så stressa!». «Jeg klarer ikke slappe av!».
Stress er en folkesykdom. Stress kan utløse sykdommer. Stress kan være dødelig. Det er derfor all grunn til å ta stress på alvor.

Så hva er stress?
Stress er forhøyet aktivitet i nervesystemet, inkludert vårt hormonelle system. Så rart det enn høres ut er det faktisk to typer stress: Eustress og dysstress.  
Eustress er positiv stress, for eksempel når vi jobber hardt og liker det, eller når noen søker adrenalinkick ved for eksempel å kaste seg utfor en fjellskrent. «Eu-» er den samme forstavelsen som i eufori, et gresk ord som betyr godt eller riktig. Eustress betyr altså god og riktig stress.
Dysstress er dårlig eller vanskelig stress, etter det greske ordet «dys». For enkelhets skyld, og i tråd med vanlig språkbruk, bruker jeg «stress» i stedet for «dysstress».

Stress skapes av ubalanse mellom krav og ressurser. Når kravene er større enn evnene, vil dette kunne skape stress. Jo lenger denne ubalansen for lov til å være jo mer alvorlig kan konsekvensene bli.
Det kan også skapes stress gjennom plutselige store påkjenninger (traumer) som vi ikke klarer å svelge unna, se for eksempel PTSD.
Man skiller mellom akutt stress og kronisk stress. Ved akutt stress varer stressreaksjonene er avgrenset tid for så å gå over. Av og til kan de akutte stressreaksjonene likevel var ved og for eksempel gå over i PTSD.

Ved kronisk stress lever man i en situasjon som ikke gir hvile fra stresskildene (ofte kalt stressorer). Dette kan for eksempel være et belastende arbeid, trafikkstøy, mobbing og trakassering.
Lever man med kronisk stress er risikoen stor for at vi utvikler helseplager.

Vi kan merke stress både i kropp og sinn. Hvordan vi merker det er delvis avhengig av hvordan vi er skrudd sammen. Noen reagerer med symptomer knyttet åndedrettet, andre med blodsukkernivået. Andre igjen blir plaget med muskelsmerter og svimmelhet. Psykiske reaksjoner som søvnvansker, mer bruk av tobakk og alkohol, konsentrasjonsproblemer, depresjon og angst er også vanlig.

Stress er generelt sagt for stor aktivitet i en del av nervesystemet som har en sentral rolle i flukt eller angrepsreaksjonene våre. Stress mobiliserer slik forhøyet aktivitet i de deler av kroppen som vi trenger for å stikke av eller gå til angrep. Stress svekker også den delen av nervesystemet vårt som gjør at vi kan slappe av og roe ned.