Everybody is a Genius. But If You Judge a Fish by Its Ability to Climb a Tree, It Will Live Its Whole Life Believing that It is Stupid

Albert Einstein


ADHD står for attention-deficit/hyperactivity disorde. Hovedkjennetegnene ved ADHD er uro, konsentrasjonsproblemer og impulsivitet.Hos barn er uroen kjennetegnet av ytre uro, spesielt hos gutter. Dersom man fremdeles er plaget med ADHD som voksen, vil en god del av uroen ha gått over til indre uro, rastløshet.
Når man utreder ADHD må man gå grundig gjennom livet til den som sliter med de nevnte problemene for å beslyse hvordan problemene har utviklet seg. Det fins ingen test, verken psykologisk eller medisinsk, som med sikkerhet kan si om en person har ADHD. Å utrede ADHD kan ta 3-10 timer. Da det er flere andre lidelser eller tilstander som kan gi lignende symptomer som ADHD er det viktig med en grundig utredning. Sentrale spørsmål som vi må forsøke å finne ut av er:
1. Har du oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet eller impulsivitet?
2. Hadde du disse problemene før fylte 12 år?
3. Kan det forklares bedre av andre lidelser?
4. Er vanskene dine så store at det er hensiktsmessig å sette en diagnose?
5. Har du forbruk av alkohol, medikamenter eller rusmidler som kan forklare vanskene, eller  som kan bidra til at eventuell behandling ikke vil fungere?